ANWB gaat wegen ster geven

De ANWB gaat samen met de Europese zusterclubs de veiligheid van de wegen in Europa in kaart brengen. Dit moet er toe leiden dat de veiligheid wordt uitgedrukt in sterren. Zo'n systeem bestaat al ruim vijf jaar voor de veiligheid van personenauto's. Het sterrensysteem moet over ongeveer drie jaar klaar zijn. De komende anderhalf jaar worden de sterren van een aantal landen bekend. In totaal worden vijftien landen bekeken. Uit de eerste gegevens blijkt dat Nederland, Groot-Brittannië en Zweden heel goed scoren. Maar volgens de ANWB bestaan er ook in dit soort landen wegen die onveilig zijn. Landen die slecht scoren zijn Portugal en Griekenland.