`Advies over motel genegeerd'

De technische oorzaak is nu bekend, het parkeerdek van een motel in Tiel stortte in door een instabiele staalconstructie. Zag dan niemand het gevaar?

Voor het motel van Van der Valk, waarvan vorige week het parkeerdek instortte, werd een uitzondering gemaakt. De werkloosheid in Tiel was ten tijde van de bouw 15 procent, zo geeft burgemeester E.van Tellingen nu als verklaring voor de lakse houding van de gemeente ten aanzien van het horecaconcern. ,,Daarbij was een motel in Tiel goed voor de naamsbekendheid van de gemeente.''

Maar J. Dortmond, hoofd dienst gemeentewerken van 1979-1984, ziet dat anders. Volgens hem heeft niet de héle gemeente het horecaconcern die uitzonderingspositie willen geven. De ambtenaren waarschuwden, maar het college van burgemeester en wethouders negeerde willens en wetens een negatief advies over de bouw, aldus Dortmond.

Afgelopen vrijdag kwam vast te staan dat het instorten van het parkeerdek veroorzaakt was door een instabiele staalconstructie. Dortmond: ,,Wij meldden het ontbreken van gegevens, maar voor Van der Valk gold blijkbaar een andere positie.''

Hoe heeft uw dienst de bouwaanvraag voor het motel beoordeeld?

,,Na bestudering van de bouwaanvraag en enkele van de bijbehorende tekeningen en berekeningen rapporteerden wij dat de aanvraag niet geheel aan de eisen voldeed. Het ontbrak aan een aantal punten. Zo waren noodzakelijke tekeningen niet ingediend.''

Uit het bouwdossier blijkt nu dat het horecaconcern onder meer de tekening van de instabiele staalconstructie, waardoor het dek instortte, niet had ingediend. Daar is tot op de dag van vandaag het zoeken naar.''

Waarom heeft u toen niet ingegrepen?

,,Ik heb een gesprek gehad met de huisarchitect van Van der Valk, Spoor. Een vriendelijke man. Hij zei: `U kunt erop vertrouwen dat alles goed komt, we bouwen immers voor onszelf. Alle gegevens zijn op tijd aanwezig.'''

Welk advies bracht u daarop uit aan het college?

,,Een negatief advies. Wij hebben ons oordeel bij de politieke bestuurders neergelegd: zo kan de gemeente de vergunning niet verlenen. Desalniettemin mocht de bouw van het motel van het college toch van start gaan. Dat was niet normaal. Ik had zoiets nog niet eerder meegemaakt.''

Waarom heeft u toen niet ingegrepen?

,,Als je een opdracht krijgt van de politiek, doe je dat. Op ons advies om niet te bouwen kwam geen reactie, maar dan ga je niet dwarsliggen. Als controlerend ambtenaar heb je toch ook een verantwoordelijkheid om controles uit te voeren. Terwijl ze wisten dat het anders lag, hebben mijn ambtenaren toch gedaan alsof de vergunning voor de bouw van het motel normaal was verleend.''

Uw advies werd in de wind geslagen, maar u deed toch alsof er niets aan de hand was. Nu blijkt dat het dek is ingestort. Had u dit niet moeten zien aankomen?

,,Ik verwachtte toch niet dat de boel in elkaar zou storten! Daar ga je niet op zitten wachten. En het bouwbedrijf van Van der Valk zal ook niet opzettelijk fouten gemaakt hebben bij de constructie van het eigen motel.''

    • Freek Staps