TRANSSEKSUEEL 4

Psychiater À Campo vreest dat de diagnostiek van de genderproblematiek niet waterdicht is (W&O, 26 jan.); hij stelt dat schizofrene patiënten ook voor een geslachtsverandering in aanmerking komen ook al is de drang tot het ondergaan van een geslachtsverandering een uiting van de schizofrenie. Ik deel de bezorgdheid van de heer À Campo over de diagnosestelling door het genderteam. Zelf ben ik na slechts drie gesprekken met een psycholoog in nog geen twee maanden tijd – en na het invullen van een standaard vragenlijst – toegelaten tot de hormoonbehandeling. De eerste weken nadat de hormoonbehandeling een aanvang had genomen, heb ik nog drie gesprekken met een psycholoog gehad.

Echter, toen ik mij anderhalf jaar later bij de chirurg aanmeldde voor de definitief onomkeerbare geslachtsoperatie werd er niet gevraagd of ik al een psycholoog had gesproken. Zonder enige vorm van psychologische begeleiding heb ik een experimentele geslachtsoperatie ondergaan, waar ik achteraf spijt van heb. Ik wil niet beweren dat ik destijds schizofreen was of psychotisch, maar het was wel duidelijk merkbaar voor de chirurg dat ik op dat moment nog niet gereed was een dergelijke, zware ingreep te ondergaan. De chirurg heeft de operatie veel te rooskleurig voorgespiegeld en heeft geen alternatieven aangedragen.

De heer A.D. Boenink, psychiater van het genderteam, stelt in zijn weerwoord: ,,We gaan hier heel zorgvuldig te werk''. Daar zet ik mijn vraagtekens bij. Mij is daar niets van gebleken. Er zijn ook meer spijtoptanten dan het genderteam wil toegeven. Hiertoe behoren niet alleen schizofrene patiënten, maar ook patiënten die ontevreden zijn over de operatie en daardoor ongelukkig zijn geworden. Ikzelf ben daar een voorbeeld van.

Het genderteam blijft het beeld uitdragen naar de buitenwereld dat er alleen tevreden patiënten zijn; over experimentele operaties die meerdere keren zijn mislukt, en over mensen die spijt hebben van de geslachtsoperatie, zwijgt men liever. Als je op een bepaald moment in je leven de overtuiging bent toegedaan dat je een geslachtsverandering wilt ondergaan, terwijl je psychotisch bent, zal het genderteam dat niet kunnen herkennen in de diagnosestelling, die bestaat immers uit slechts een paar gesprekken van een half uur met een psycholoog. Onbegrijpelijk vind ik het daarom dat er geen toezicht is op het handelen van het genderteam en dat een onomkeerbare ingreep zomaar kan worden uitgevoerd. Dat is inderdaad zoals de heer À Campo stelt: ``Te gek voor woorden''.

    • R. Visser Leeuwarden