Telefonische jacht op jongere vrouwen

Regelmatig word ik telefonisch lastig gevallen door verkopers van verzekeringen. De AOW zou gewijzigd worden en daardoor zou ik me extra moeten bijverzekeren. Nu ben ik dat laatste niet van plan, maar hoe zit dat eigenlijk. Wordt de AOW gewijzigd? Ik ben een gehuwde vrouw van 45 jaar.

(L. van R.)

Het gaat om de AOW-toeslag voor partners (van 65-plussers) jonger dan 65 jaar. De plussers ontvangen voor hun jongere partner een toeslag die afhangt van het inkomen uit arbeid van deze partner. Dat inkomen wordt volgens bepaalde regels afgetrokken van de toeslag. Inkomen in verband met arbeid (sociale uitkeringen, VUT) wordt geheel gekort. Cruciaal is de datum van 1 januari 2015. Dan vervalt voor mensen die 65 jaar worden de toeslag voor de jongere partner. Zo ontstaat er tijdelijk (tot de partner 65 jaar wordt) een pensioentekort.

Is uw echtgenoot ouder dan u en heeft u geen arbeidsinkomen of een uitkering, dan kunt u dat tekort bijverzekeren. U kunt de telefoonhorzels snel afschudden door te zeggen dat u al 65 jaar bent.

    • Adriaan Hiele