Socialisme

In de krant van 11 februari beweert de voorzitter van de werkgroep partijpolitieke processen van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), Bart Tromp, dat de WBS ,,geen onderdeel is van de PvdA, maar ten dienste staat van het socialisme'', alsof dat politieke neutraliteit garandeert. De WBS mag dan inhoudelijk onafhankelijk van de PvdA zijn, de financiering is wel degelijk gekoppeld aan het aantal Kamerzetels van de PvdA. Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan zouden journalisten daarom beter geen lid kunnen zijn van een dergelijke werkgroep.

    • Ib Waterreus