SCHOKLAND

Schokland was vroeger een eiland in de Zuiderzee. Door de eeuwen heen streden de Schokkers tegen het water. Doordat de zeespiegel steeg en het eiland werd geteisterd door stormen, verloren de Schokkers hun strijd. In 1859 werd het eiland ontruimd. Enkele bewoners bleven achter om de vuurtoren te bedienen.

In 1941 waren de pompwerkzaamheden voor de drooglegging van de Zuiderzee inmiddels begonnen. De waterstand bedroeg nog nauwelijks een halve meter en omdat werd gevreesd voor verzakking van het land, moesten ook de laatste Schokkers het eiland verlaten.

De geschiedenis van Schokland gaat tot ver in de prehistorie terug. De oudste sporen van menselijk leven dateren van ongeveer 10.000 jaar geleden. Vanaf circa 4500 v.Chr. tot 1941 n.Chr. woonden er vrijwel permanent mensen in het gebied. Met het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 kwam Schokland op land te liggen. In de beginjaren van de polder, toen sloten en drainagesleuven werden gegraven, zijn er veel sporen van bewoning uit de prehistorie ontdekt. Zo werd in 1957 een prehistorisch akkertje blootgelegd. Naast aardewerk werden ploegsporen, vuurplaatsen, huisplattegronden en zelfs voetsporen van de prehistorische Schokker ontdekt.

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de polder en het verloren eiland kan terecht in het Museum Schokland in Ens.

Museum Schokland, Middelbuurt 3 8307 RR Ens 0527 25 13 96