Royaler schenken kan via een tussenstation

Mijn opa en oma willen mij een goed gevulde spaarrekening bezorgen door er geld naar over te maken. Ik ben student (19 jaar) en afgezien van de studiebeurs, studeer ik op kosten van mijn ouders. Geen bijbaantje dus. Voor mijn kamerhuur krijg ik huursubsidie. Hoeveel mogen mijn grootouders per jaar belastingvrij overmaken op mijn spaarrekening/beleggingsfonds zonder nadelige invloed op mijn huursubsidie? Of zit ik spijkers op laag water te zoeken?

(G. L.)

Voor de toekenning van huursubsidie zijn huur, inkomen en vermogen belangrijke criteria. Een alleenstaande tussen 18 en 22, zoals u, mag over een vermogen beschikken van circa 18.400 euro (40.500 gulden).

Uw grootouders mogen u per 24 maanden circa 2.400 euro vrij van schenkingsrecht schenken. Geen reden voor paniek dus. Tegen de tijd dat u aan de vermogensgrens van de huursubsidie zit (18.400 euro), bent u toch wel klaar met die studie? Wanneer uw grootouders dit tempo te langzaam vinden, is er wellicht een korte doorsteek. Die loopt zo.

Uw grootouders schenken aan hun kind (uw vader of moeder) belastingvrij rond de 4.000 euro per jaar. Uw ouders schenken dit bedrag eens per jaar onbelast door aan u, als zijnde hun kind, waarvoor dezelfde regels gelden. Eigenlijk schenken via een tussenstation. Deze vlieger gaat alleen op als de vrijstellingen niet worden benut voor andere schenkingen.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld

    • Adriaan Hiele