Politiek ongerust over zorg asielcentra

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Borst (Volksgezondheid) een onderzoek instelt naar de toegankelijkheid en kwaliteit van medische zorg in asielzoekerscentra (AZC) in Nederland. Dit naar aanleiding van de dood van een vijf maanden oude baby in het AZC in Leusden.

Volgens de partijen schiet de medische zorg in AZC's structureel te kort. De fractie van de PvdA heeft de minister op 11 februari schriftelijk Kamervragen gesteld. De fracties van D66 en het CDA steunen deze vragen en eisen dat Borst de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) opdracht geeft voor een diepgaand onderzoek. Inmiddels heeft ook de burgemeester C. de Vet van Leusden om een dergelijk onderzoek gevraagd.

Na de dood van de vijf maanden oude Najaat hebben asielzoekers in Leusden een petitie overhandigd aan De Vet. Daarin verklaren ze dat ze structureel te laat of geen medische zorg krijgen. De burgemeester wil uitgezocht hebben of de dood van Najaat te wijten is aan het lakse optreden van de Medische Opvang Asielzoekers (MOA) en de huisartsen die enkele dagdelen per week dienst houden in het centrum. De medische zorg in AZC's is in handen van de MOA, die patiënten naar de reguliere gezondheidszorg dient te brengen, en individuele huisartsen die in de centra praktijk houden.

R. Alrikabi, de vader van de baby, acht de verpleegkundigen van de MOA schuldig aan de dood van zijn dochtertje. De MOA heeft momenteel een intern onderzoek lopen naar de achtergronden van de dood van Najaat. Als de resultaten van het eigen onderzoek aanleiding daartoe geven, zal de gezondheidsinspectie automatisch een onderzoek starten. ,,Dat is de landelijke procedure'', zegt woordvoerder F. van Terbeek van de IGZ. Het onderzoek van de MOA wordt waarschijnlijk voor het einde van deze maand afgerond. PvdA, D66 en de burgemeester willen echter dat de inspectie de afronding van het interne onderzoek van de MOA niet afwacht.

De MOA zegt dat de medische dienst voor asielzoekers 'goed' is geregeld. ,,Er zijn de afgelopen twee jaar slechts tien klachten bij het klachtenbureau van de MOA binnengekomen'', zegt woordvoerder R. van Schijndel. ,,Zelfs Nederlanders klagen meer over de zorg.''