Opslag van DNA neemt grote vlucht

Het aantal opgeslagen DNA-profielen in een speciale DNA-bank voor zedendelinquenten en plegers van zware misdrijven zal explosief toenemen. Het ministerie van Justitie verwacht in 2004 meer dan 16.000 van dergelijke profielen extra te kunnen opslaan.

Dat is het gevolg van een wetsvoorstel waar de ministerraad gisteren mee akkoord ging. Die maakt afdracht van DNA-profiel verplicht voor alle veroordeelden van gewelds- en zedenmisdrijven met een maximumstraf van vier jaar.

Het nieuwe wetsvoorstel is een uitbreiding van de huidige praktijk waarbij verdachten van dergelijke misdrijven verplicht zijn om in het strafrechtelijk vooronderzoek DNA af te staan. Zodra de wet in 2004 in werking treedt, zullen ook 5.500 nu al veroordeelde delinquenten DNA-materiaal moeten afstaan. Naar verwachting zal van de verplichte DNA-afdracht een preventieve werking uitgaan, omdat veroordeelden na vrijlating weten dat hun identiteit bij recidive makkelijker vast te stellen is.

Reeds vrijgelaten plegers van dergelijke delicten kunnen niet worden verplicht om DNA-materiaal af te staan, zoals een meerderheid in de Tweede Kamer onlangs bepleitte. Minister Korthals (Justitie) gaat wel de Raad van State om advies vragen of een verplichting voor die categorie mogelijk is, maar wil daar volgens zijn woordvoerder zelf om principiële redenen niet toe overgaan. Ook een voorstel om die groep op vrijwillige basis over te halen, gaat hem voorlopig te ver.

Als in 2004 de eerste 16.000 profielen op basis van de nieuwe wet vergaard zijn, wordt voor de twee daarop volgende jaren een stijging met 15.000 nieuwe profielen verwacht. Het daaropvolgende jaar zal dat aantal zich stabiliseren op 6.000 profielen per jaar. Veroordeelden krijgen in het nieuwe wetsvoorstel het recht om tegen verplichte DNA-afdracht bezwaar aan te tekenen bij de rechter.