LELYSTAD

Lelystad is de hoofdstad van de provincie Flevoland. De stad op Oostelijk Flevoland, genoemd naar dr.ir. Cornelis Lely, grondlegger van de Zuiderzeewerken, telt ruim 66.000 inwoners en 35.366 hectare, waarvan bijna 60 procent uit water bestaat. 22 procent is agrarische grond en slechts 2 procent van het gebied is bewoond. De eerste burgers, voornamelijk in dienst van Rijkswaterstaat en werklui, gingen er in 1951 in houten bouwsels op het werkeiland Lelystad-Haven wonen. Een deel van de dijken van Oost Flevoland was een jaar eerder aangelegd. De polder viel pas droog toen later de dijk werd gesloten. Pas op 28 september 1967 betrokken de eerste mensen hun woning in de Zuiderzeebuurt in het huidige Lelystad. Lelystad kreeg in de jaren die volgden geen beste reputatie. De werkloosheid was er hoog en ook de sociaal-economische status van de bevolking veelal mensen uit de achterbuurten van de grote steden, werd gezegd maakten het gebied impopulair. De stad groeit echter hard, de werkgelegenheid is aangetrokken en de bevolking wordt diverser. De gemeente wil in 2010 de tachtigduizendste inwoner kunnen verwelkomen. Ongeveer 25 procent van de inwoners is van allochtone afkomst. PvdA en VVD zijn de grootste partijen. Lelystad heeft een luchthaven, een penitentiaire inrichting, een ziekenhuis en een natuurpark. De Bataviawerf met het VOC-schip de Batavia trekt veel publiek.