LA TRINITÀ 1

Het onderschrift bij de computerweergaven van Masaccio's fresco La Trinità `Voor het gemak is God verwijderd' is te laconiek en bevat een aantal storende fouten. Bij de Triniteit gaat het, zoals de term al aangeeft, om drie. In de leer van de Triniteit staat centraal dat deze drie gelijkelijk God zijn. In de driedimensionale computerweergave zijn in feite twee verwijderd (Vader en Geest) en degene die overblijft (Zoon) is ook God.