Joegoslavië-tribunaal 3

Het artikel over Miloševic `Niet eerste ex-staatschef voor rechter' (12 februari), waarin uw redactie stelt dat strikt genomen eenmaal eerder een oud-staatshoofd ter verantwoording werd geroepen voor een tribunaal, gaat uit van een verkeerde interpretatie van de vraag. Immers het gaat er niet om of een oud-staatshoofd (an sich / überhaupt) voor een internationaal tribunaal ter verantwoording is te roepen, maar om de vraag of een voormalig staatshoofd voor daden begaan in die functie van staatshoofd ter verantwoording is te roepen. Het verschil zal de slechte lezer wellicht niet direct opvallen, maar is wel evident en cruciaal.

    • A. van Hengel