Joegoslavië-tribunaal 2

De openbaar aanklager van het Joegoslavië-tribunaal heeft voor de beschrijving der door Miloševic begane gruwelen gekozen voor `middeleeuws'. Blijkbaar is de shoah binnen één mensenleven zover in ons bewustzijn weggezonken dat deze niet meer doet beseffen waartoe de mens in staat is. Zo blijft antisemitisme de langste haat.

    • J. Wieberdink