Europa streeft naar verdrag met Amerika

De Europese Unie wil met de Verenigde Staten een verdrag sluiten over uitlevering van verdachten van terrorisme. Daarover zijn de EU-landen het gisteren in Spanje eens geworden.

De Europese ministers van Justitie hebben gisteren besloten een onderhandelingsmandaat voor het huidige Spaanse EU-voorzitterschap te maken. Vorige week is er al een eerste overleg in Madrid geweest over juridische samenwerking tussen de VS en de EU bij bestrijding van internationaal terrorisme. De Spaanse minister van Justitie, Angel Acebes, zei gisteren na overleg met zijn EU-collega's dat een nieuw verdrag een aanvulling moet zijn van bestaande verdragen van de EU met de VS.

De EU-ministers hebben al besloten dat een EU-verdachte die aan de VS wordt uitgeleverd nooit de doodstraf mag krijgen. Minister Acebes noemde dat ,,de grens die bij de onderhandelingen nooit overschreden zal mogen worden''.

Anders dan Nederland, leveren de meeste EU-landen geen eigen onderdanen uit aan een ander land. De VS leveren wel Amerikanen uit. Zij willen dat de hele EU het uitleveren van eigen onderdanen mogelijk maakt. Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Duitsland hebben hiermee grote moeite.

De EU-ministers willen in een verdrag met de VS vastleggen volgens welke procedure uitgeleverde verdachten van terrorisme zullen worden berecht. Europees Commissaris António Vitorino (Justitie) zei dat de vraag of verdachten voor militaire rechtbanken kunnen verschijnen niet belangrijk is. Hij wees erop dat meer landen dan alleen de Verenigde Staten in tijden van oorlog militaire rechtbanken gebruiken. Volgens hem moet een juridische discussie over de vraag of de VS in oorlog zijn of niet worden voorkomen. Hij zei dat het belangrijker is de garantie te verkrijgen dat verdachten volgens een faire procedure worden berecht.

Zes EU-landen hebben aangekondigd het Europees arrestatiebevel, waardoor snelle uitlevering van verdachten van terrorisme binnen de EU mogelijk moet worden, al met ingang van volgend jaar te zullen invoeren. Het zijn Spanje, Groot-Brittannië, België, Luxemburg, Portugal en Frankrijk. Maar daar staat tegenover dat Italië volgens minister van Justitie Roberto Castelli voorlopig niet zal werken aan nationale wetgeving die het Europees arrestatiebevel mogelijk moet maken. De minister zei dat zijn land pas aan de nodige aanpassing van de Italiaanse grondwet begint, nadat in 2004 onderhandelingen over een nieuw Verdrag van de EU zijn afgesloten.

    • Ben van der Velden