Een pijnlijk telefoontje voor Terpstra

Erica Terpstra ontkent dat ze de Winterspelen op aandringen van NOC*NSF heeft verlaten. Ze werd het slachtoffer van een conflict tussen de sportkoepel en sponsor Aegon. ,,Heeft hij gezegd dat ik mezelf heb uitgenodigd? Dat is echt schandelijk.''

Op het moment dat haar integriteit in het geding kwam, ontstak Erica Terpstra in woede. Ze had op haar werkkamer in de Tweede Kamer net omstandig uitgelegd dat zij niet door NOC*NSF-voorzitter Hans Blankert naar huis was gestuurd, maar zelf tot haar vertrek bij de Olympische Winterspelen in Salt Lake City had besloten of de bewering van Aegon-voorlichter Jan Driessen, dat ze zichzelf als gast van de verzekeringsmaatschappij had uitgenodigd, trof haar recht in het hart.

,,Heeft hij dat gezegd? Dat is schandelijk, echt schandelijk. Het is niet waar.'' Haar opgeruimdheid maakt op slag plaats voor grimmigheid. Deze beschuldiging is zelfs de doorgaans blijmoedige Terpstra te ernstig om met een kwinkslag af te doen. Het Kamerlid en NOC*NSF-bestuurslid tegen een medewerker: ,,Mag ik Jan Driessen aan de telefoon. Ja, ik wil hem hier spreken; de heren van de pers mogen het horen.''

Aan de telefoon meldt zich echter Kees Storm, de bestuursvoorzitter van Aegon. Terpstra kiest onmiddellijk de aanval: ,,Ha Kees, ik zit hier met mensen van de pers om het verhaal van Salt Lake City te houden en nu zou Jan Driessen vanmorgen verklaard hebben, dat ik zelf heb gevraagd om jullie gast te zijn. Als jullie dat volhouden, betekent het, dat ik hier een leugenachtig verhaal houd. Ja, geef me Jan. Maar ik wil wel dat je er bij blijft, want mijn integriteit is in het geding en dat vind ik buitengewoon ernstig. ''

Driessen komt aan de telefoon en Terpstra verzoekt hem op haar rechtstreeks nummer te bellen, zodat alle aanwezigen het gesprek via een speaker kunnen volgen. Op bitse toon: ,,Jan, ik heb net verteld hoe jullie me hebben aangeboden om aan te schuiven in jullie gastenhuis en nu zou jij gezegd hebben, dat ik mezelf heb aangeboden.''

De directeur communicatie van Aegon verschuilt zich niet achter vermeend onbegrip en herhaalt zijn bewering. Driessen stellig: ,,Bij mijn beste weten heb jij tijdens de EK allround in Erfurt verteld, dat je maar een week in Salt Lake City kon zijn en het fantastisch zou vinden als ik zou kunnen regelen om jouw verblijf te verlengen.''

Terpstra met stemverheffing: ,,Jan, dat is absoluut niet waar. Jullie hebben me gevraagd. Ik heb toen geantwoord, dat ik eerst met het bestuur van NOC*NSF moest overleggen. Er is geen sprake van, dat ik mezelf heb aangeboden.''

Schijnbaar onaangedaan blijft Driessen bij zijn standpunt. ,,Nou Erica, dan mankeert er iets aan mijn geheugen. Maar mijn secretaresse belde me net nog, want ze had jou op de radio gehoord en vroeg: 'Het was toch Erica zelf die het gevraagd heeft?' Bij mijn beste weten is dat ook zo. Je was welkom, daar niet van, en ik had je ook kunnen vragen, maar volgens mij is de volgorde een andere geweest.''

Waarop Terpstra in toorn ontsteekt. ,,Nee, nee, het is niet waar. Als jij dit volhoudt, vind ik dat heel ernstig; dan hebben we een conflict. Geef me Kees maar.'' Storm sust uiteindelijk het geschil door te melden dat Terpstra een welkome gast was, het misverstand te betreuren, maar het niet op de spits te willen drijven.

Zo bleef onopgehelderd wie nu het initiatief had genomen om de voormalige staatssecretaris van Sport de gast van een sponsor te laten zijn. Op zich een mineur conflict, ware het niet dat Terpstra's verblijf bij Aegon de aanleiding was tot haar voortijdig vertrek. NOC*NSF was namelijk in conflict gekomen met de hoofdsponsor van de schaatsbond over een advertentiecampagne rond de medaillewinnaars Jochem Uytdehaage en Renate Groenewold. Aegon is namelijk geen sponsor van de sportkoepel en heeft derhalve geen recht op reclame-uitingen gedurende de Spelen.

Volgens Terpstra besloot zij onmiddellijk terug te keren naar Nederland toen zij van het geschil hoorde. ,,Ik vind dat ik heel zorgvuldig ben geweest. Op moment dat ik van het conflict hoorde, heb ik mijn consequenties getrokken en gemeend dat mijn verblijf bij Aegon onverenigbaar was met mijn functie als bestuurslid van NOC*NSF.''

Die lezing wordt later op de dag tijdens een persconferentie in Salt Lake City bevestigd door Hans Blankert. De NOC*NSF-voorzitter ontkende dat hij Terpstra naar huis zou hebben gestuurd ofschoon het bestuur haar wel had gewaarschuwd voor een verblijf bij het verzekeringsbedrijf.

Blankert: ,,We hebben haar gezegd dat ze dan als politica een kwestbare positie zou aannemen door bij een commerciele club aan te schuiven. Het bestuur zei: oppassen. Toen Erica in Salt Lake City van het conflict met Aegon hoorde, stelde ze zelf voor naar huis te gaan. Dat is in goed overleg gebeurd.''

    • Henk Stouwdam