DRONTEN

De gemeente Dronten bestaat uit het dorp Dronten en twee kleinere dorpen: Biddinghuizen en Swifterbant. Dronten ligt op Oostelijk Flevoland en is met een oppervlakte van 42.386 hectare de een na grootste gemeente van Nederland. Er wonen ongeveer 37.000 inwoners. De eerste bewoners vestigden zich er in 1962. Dat waren voornamelijk landarbeiders die in dienst waren van boerenbedrijven in het buitengebied van de dorpen. Dronten viel in die beginjaren nog onder het bestuur van de Zuidelijke IJsselmeerpolders en werd pas in 1972 zelfstandig. De samenstelling van de bevolking veranderde in de loop der jaren. Aanvankelijk vestigden zich er vooral agrariërs. De huidige boerenbedrijven rondom de dorpskernen, ruim zevenhondervijftig, hebben geen knechts meer nodig. De meeste voormalige landarbeiders vonden ander werk. De helft van de Drontenaren heeft een baan in het eigen dorp. Dronten is relatief jong. Ruim 36 procent van de Drontenaren is onder de 25 jaar; het landelijke gemiddelde ligt op 30 procent. Er is een toestroom van Randstedelingen, vooral vutters, die het eigen huis verkochten en een vrijstaande villa kochten in de polder. De VVD is momenteel de grootste partij in Dronten. De gemeente heeft een landbouwhogeschool en een agrarische lerarenopleiding. Ook is er een asielzoekerscentrum ondergebracht. Dronten is verder bekend van het muziekfestival Lowlands en het pretpark Six Flags.