Digitaal

In zijn interessante artikel (Z, 9 februari) schrijft Paul 't Hart: ,,In een inquisitiedemocratie digitaliseert het geschiedbeeld. Men is goed of fout.'' Vooral politici en alfa- en gammawetenschappers gebruiken digitaal in de betekenis goed/fout, ja/nee, zwart/wit, een/nul. Maar volgens Koenen betekent digitaal: `van de vingers of de tenen' en: `[...] gebruik maken van cijfers voor het weergeven van informatie'. De meesten van ons tellen digitaal-decimaal op tien vingers en een computer telt digitaal-binair met enen en nullen.

Het foutieve gebruik van het woord digitaal komt voort uit half begrepen ICT-jargon, waarin digitaal tegenover analoog staat. Voordat de computer in ons leven kwam, zou men het woord dichotomie gebruikt hebben als men een tweedeling bedoelde.

    • Hubert Biezeveld Natuurkundeleraar