Coalitie ruziet over hervorming WAO

VVD en PvdA staan lijnrecht tegenover elkaar over de vraag of het kabinet het ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) als uitgangspunt moet nemen voor hervorming van de WAO.

Dat blijkt uit uitspraken van VVD-leider Dijkstal en PvdA-leider Melkert tegenover deze krant.

,,Het SER-advies is zeer teleurstellend'', meent Dijkstal in een telefonisch interview. ,,Wat nu niet kan is dat het kabinet wacht of de SER, na alle interne gevechten die daar al over de WAO zijn geleverd, het huidige plan misschien nog concretiseert.'' In een reactie meent Melkert, op een partijbijeenkomst in Arnhem, echter ,,dat het kabinet op basis van het SER-akkoord tot een voorstel moet komen. Anders valt de basis voor nieuwe wetgeving weg.''

Dijkstal baseert zijn bevinding dat het SER-advies wel tot een verhoging van de WAO-uitgaven zou leiden, maar niet tot een vermindering van het aantal arbeidsongeschikten, op een donderdag door het Centraal Planbureau gepubliceerde doorrekening van het SER-voorstel. Die was eerder al voor de eerstverantwoordelijke bewindsman voor de WAO, VVD-staatssecretaris Hoogervorst, aanleiding aan te kondigen dat hij zelf een eigen WAO-voorstel in het kabinetsberaad zou inbrengen. Dijkstal stelt zich nu metterdaad achter Hoogervorsts voornemen op, nadat premier Kok, op zijn wekelijkse persconferentie, gisteren had gezegd dat alleen het voltallige kabinet in het openbaar standpunten over de WAO kan innemen.

Dijkstal vindt het SER-plan de vrucht van ,,iets te ver doorgevoerd poldermodel''. Hij werpt door FNV-voorzitter De Waal geuite verwijten dat de VVD met de verwerping van het SER-plan probeert van de WAO een thema in de verkiezingsstrijd te maken, vér van zich: ,,Ik kan mij niet voorstellen dat iemand tevreden zou kunnen zijn met het SER-plan, na wat het CPB donderdag op tafel heeft gelegd. Ook De Waal niet. Ook de PvdA niet.'' De VVD wil wel degelijk dat het nog in deze kabinetsperiode tot een voorstel voor de WAO komt, aldus Dijkstal. ,,Niet dat het nog in deze periode tot implementatie van zo'n voorstel zou kunnen komen, maar het zou van groot belang zijn als richtlijn voor een toekomstig regeerakkoord.'' Volgens Dijkstal zijn er in het kabinetsberaad op voorstel van Hoogervorst afspraken gemaakt om tot een zelfstandig kabinetsvoorstel te komen. Melkert ziet dat anders: ,,Met mijn hartelijke instemming heeft premier Kok gisteren gezegd dat het kabinet op basis van het SER-advies met een voorstel komt.''

achtergrond: pagina 2