BORSTKANKER 2

Borstkankerscreening middels een tweejaarlijks mammogram zou niet baten, maar schaden. Wim Köhler komt dan ook tot de conclusie (W&O, 2 febr.) `Stop de mammabus!' en zelfonderzoek van vrouwen naar knobbeltjes in de borst acht hij geen gek alternatief.

Het lijkt zo'n goed idee, vrouwen controleren voortaan zelf hun borsten. Het is goedkoop en vrouwen kunnen het op elk gewenst moment in eigen omgeving uitvoeren. Helaas, wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat dit niet werkt!

De tot nu toe uitgevoerde studies naar borstzelfonderzoek, waaronder gerandomiseerd prospectief onderzoek, laten geen sterftereductie zien. Zelfs niet als er instructie voor borstzelfonderzoek heeft plaats gevonden. In de leeftijd 40-70 jaar is voldoende bewijs dat borstzelfonderzoek niets oplevert en zelfs schadelijk kan zijn, door een significant hoger aantal goedaardige bioptresultaten. In de leeftijdsgroep boven de 70 jaar is de incidentie van borstkanker veel hoger, maar ontbreekt het aan bewijs dat zelfonderzoek effectief zou zijn. In de leeftijdsgroep onder de 40 jaar tenslotte, waar de incidentie van borstkanker heel laag is, is schade nog waarschijnlijker.

In de richtlijn `mammacarcinoom: screening en diagnostiek', die mede door ons werd opgesteld en in 2000 werd gepresenteerd door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, wordt het standpunt ingenomen dat borstzelfonderzoek niet kan worden ingezet als screeningsmethode. Kennis van het eigen lichaam kan echter wel een belangrijke functie hebben bij het herkennen van afwijkingen in de borst, waardoor de termijn tussen het eerst waarneembare symptoom en de uiteindelijke behandeling zo kort mogelijk is. Het propageren van borstzelfonderzoek als middel om borstkankersterfte te verminderen is helaas een te optimistische voorstelling van zaken. (www.cbo.nl)

    • Klinisch Geneticus
    • Dr. G.H. de Bock Epidemioloog
    • C.J. van Asperen
    • Dr. E.J.Th. Rutgers Chirurg