BEROERTE

Uw artikel over het nut van fysiotherapie na beroerte (W&O, 2 febr.) beschrijft dat fysiotherapie gegeven binnen een jaar na een beroerte geen zin heeft. Het onderzoek, waarop het artikel is gebaseerd, gaat echter over fysiotherapie in lage frequentie als tenminste één jaar verlopen is sinds de beroerte. Dat dit geen noemenswaardig effect oplevert, is weinig verrassend.

In The Lancet wordt dan ook o.a. als commentaar gegeven, dat het verwonderlijk is dat in veel landen deze behandeling wel gemakkelijk wordt betaald, en intensieve kortdurende effectieve behandeling niet.

    • J.G.Kuijpers Revalidatiearts Teteringen