Alles voor je stiefkinderen

Mijn vrouw en ik zijn tien jaar geleden onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Beiden voor de tweede keer. Zij heeft twee kinderen uit het vorige huwelijk. Die zijn meerderjarig en wonen buitenshuis. Mijn vrouw is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Dus krijg ik binnenkort te maken met de afhandeling van haar nalatenschap. We zijn over en weer een testament op de langstlevende aangegaan. Haar nalatenschap wordt verdeeld over mij en haar twee kinderen. Onze woning is gezamenlijk gekocht, ieder de helft.

Ofschoon ik daar niet toe verplicht ben (als langstlevende), voel ik er veel voor om de erfdelen van de kinderen aan hen uit te betalen. Dan heb ik mijn handen vrij. Voorwaarde is wel dat ik dan voldoende hypotheek moet kunnen krijgen om dit te financieren. Is de rente aftrekbaar? Ik koop daarmee immers het deel van het huis van mijn vrouw.

(L. V.)

Wanneer u het huisdeel van uw vrouw koopt, tijdens haar leven, kunt u wel een hypotheek afsluiten, maar de rente is niet aftrekbaar omdat zij uw partner is. Zelfs wanneer de rente wel aftrekbaar is, klopt uw redenering niet, want er is geen sprake van erfdelen. Uw vrouw (die het geld van de verkoop ontvangt) doet dan in feite een (eventueel belaste) schenking aan de kinderen.

Na het overlijden van uw vrouw erven u en de twee kinderen ieder een derde van haar helft van het huis. Een zesde dus. Die twee zesde delen kunt u wèl van hun kopen. Desgewenst met een hypotheek waarvan de rente aftrekbaar is. Zo verzilveren de kinderen het huisdeel van de erfenis, maar dat geldt niet voor het nagelaten vermogen in geld van uw vrouw. Daar krijgt u het vruchtgebruik van.

Uw vrouw kan overwegen om op dit punt haar testament aan te passen, maar dat is de (advies)taak van een notaris.

    • Adriaan Hiele