VNO: `Kamer van Koophandel niet efficiënt'

De Kamers van Koophandel moesten goedkoper en bedrijfsmatiger gaan werken, bepaalde een nieuwe wet in 1997. Daar is weinig van terechtgekomen, blijkt uit een recente evaluatie. De vraag is of de Kamers geprivatiseerd moeten worden.

Zelf vinden de directeuren en bestuurders dat er veel is verbeterd bij de Kamers van Koophandel sinds er in 1997 een nieuwe wet is ingevoerd om de kamers efficiënter te laten werken. Ze vinden ook dat de kamers niet geprivatiseerd moeten worden, zo blijkt uit een evaluatie van de wet door Dijk 12, in opdracht van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken.

Maar de conclusies van de evaluatie zijn vernietigend. De kamers concurreren oneigenlijk met het bedrijfsleven, werken niet volgens het principe `de gebruiker betaalt', ondanks de schaalvergroting wordt er niet efficiënter gewerkt en het toezicht door het ministerie van Economische Zaken faalt. Kortom: de wet wordt niet goed nageleefd en heeft niet tot verbeteringen geleid.

Geen wonder dat ondernemersvereniging VNO-NCW vindt dat de kamers het bedrijfsleven te veel geld kosten. De kamers moeten goedkoper werken, schrijft de organisatie in een advies aan staatssecretaris Ybema. Het handelsregister moet digitaal en centraal bijgehouden worden en veel van de andere taken kunnen geprivatiseerd worden, vindt voorzitter Schraven van VNO-NCW. Dat scheelt jaarlijks zo'n 30 miljoen euro, op een totale begroting van 175,2 miljoen euro.

Ondernemersvereniging MKB Nederland is milder in haar oordeel. De kamer hoeft niet geprivatiseerd te worden, vindt MKB Nederland, maar moet wel goedkoper worden, vooral voor het midden- en kleinbedrijf, en niet concurreren met bedrijven. Zo'n 2500 bedrijven ervaren concurrentie van de kamers, zo blijkt uit de evaluatie van Ybema.

De 21 Kamers van Koophandel beheren het Handelsregister, waar 1,3 miljoen ondernemingen staan ingeschreven. Daarnaast geven ze voorlichting aan ondernemers, voeren ze een lobby voor bedrijven en stimuleren ze de economische groei binnen een regio. De kamers zijn goed voor in totaal 1.865 fulltime banen. De bedrijfskosten zijn in vier jaar tijd toegenomen van 166,1 naar 175,2 miljoen euro. De inkomsten bedroegen in 2000 zo'n 166 miljoen euro, waarvan 120 miljoen afkomstig is uit verplichte heffingen, en 46.000 miljoen uit betalingen voor geleverde diensten. Die verhouding moet veranderen, willen de kamers meer marktgericht werken door de prijs van diensten aan de klant door te berekenen, zoals de wet uit 1997 voorschreef.

De koepel van kamers, de Vereniging voor Kamers van Koophandel, vindt de evaluatie door Dijk 12 ,,een heel goed rapport'', zegt algemeen directeur G. Knoop. Want 80 procent van de ondervraagde ondernemers vindt dat de kamer een publieke instelling moet blijven, en 85 procent vindt het belangrijk dat de kamer opkomt voor de belangen van het bedrijfsleven. Op de kritiek in het rapport wil Knoop geen commentaar geven, zegt hij. Behalve dan dat er al wordt gewerkt aan een digitaal Handelsregister. En dat ook Knoop vindt dat wat goedkoper kan, goedkoper moet.

Helpt het daarbij om de kamers voor een deel te privatiseren? Dat is de vraag die staatssecretaris Ybema zal beantwoorden in zijn advies aan de Tweede Kamer. Half maart is dat te verwachten.

    • Mariël Croon