VNG: einde aan het gedoogbeleid

Gemeentebesturen willen strenger optreden tegen burgers die zich niet aan de regels houden. Ze gaan een eind maken aan het gedoogbeleid dat overtredingen op zijn beloop laat. Dit blijkt uit een notitie die volgende maand wordt aangeboden aan minister De Vries (Binnenlandse Zaken).

Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zullen de gemeenten strenger controleren en eerder boetes opleggen. Het veiligheidsbeleid staat voor de gemeenten op de eerste plaats, zo blijkt uit het stuk De ambities van gemeenten tussen 2002 en 2006. Het manifest is niet meer dan een richtlijn waar elk gemeentebestuur zelf invulling aan kan geven.

Burgers en bedrijven die regels aan hun laars lappen, bijvoorbeeld milieuregels of bouwvoorschriften, kunnen in de toekomst rekenen op forse boetes en andere straffen. Illegaal bouwen of overtreding van de brandveiligheidsregels in de horeca wordt niet meer door de vingers gezien. De gemeenten zullen daarom ook de handhaving flink uitbreiden. De heersende praktijk is dat gemeentelijke inspecteurs nogal wat overtredingen door de vingers zien.

In het stuk wordt het belang van samenwerking op de verschillende terreinen onderstreept, met individuele burgers en met ondernemingen binnen de gemeente. In het bijzonder zou dat volgens de woordvoerder dienen te gebeuren in het jeugd- en jongerenwerk, op het gebied van gezondheid en welzijn. Tevens wil men de banden met andere overheden, vooral het Rijk, steviger aanhalen.

In het stuk wordt niet aangegeven wat de preciese consequenties van een en ander zijn. Onduidelijk is hoeveel ambtenaren extra zullen worden ingezet voor handhaving. Ook is niet aangegeven op welke wijze met het OM zal worden geregeld dat eerder en vaker boetes zullen worden opgelegd. Daarvoor zijn afspraken nodig over de bij het parket afgesproken prioriteiten.