Pas verschenen: Non Fictie

Bram Peper, Paul Schnabel, Herman Tjeenk Willink, Bart Tromp: Haagse tegenstrijdgheden. Vier essays over burgers, overheid en politieke partijen in Nederland. Amsterdam University Press, 91 blz.€ 14,50

Eerder verschenen opstellen en een lezing over de problematische aansluiting tussen overheid en maatschappij. Met het roemruchte opstel dat toenmalig minister Peper enkele jaren geleden schreef voor zijn collega's in het kabinet, die daar echter weinig behoefte aan bleken te hebben.