Pas verschenen: Non Fictie

David I. Kertzer: In Gods naam. De katholieke kerk en de jodenvervolging. Vertaald uit het Engels door Maarten van der Marel. Prometheus, 408 blz. € 19,95

Oorspronkelijk verschenen onder de titel The Popes Against the Jews. Kertzer behandelt niet alleen de rol van de katholieke kerk tijdens de holocaust, maar gaat ook in op de discriminatie van joden door de eeuwen heen.