`Overleg in het Torentje moet wel blijven'

PvdA-lijsttrekker Melkert vindt dat er niets is aan te merken op het zogenaamde Torentjesoverleg, de wekelijkse bijeenkomst tussen de leiders van de regeringsfracties in de Tweede Kamer en de top van het kabinet in het Torentje van de premier aan het Binnenhof.

,,Dat heeft met achterkamertjes niets van doen'', aldus Melkert gisteren tijdens een perslunch, in antwoord op het recente voorstel van D66-leider De Graaf, om het wekelijkse `ritueel' van het Torentjesoverleg af te schaffen. Het wekt, aldus critici, de indruk dat tijdens dit overleg dingen worden bedisseld, die eerder voor discussie in parlement en openbaarheid in aanmerking zouden komen.

,,Onze samenleving en politieke cultuur moeten het in belangrijke mate hebben van overleg, en dat zal niet minder worden als we de komende jaren ook nieuwe groepen de aansluiting moeten laten vinden tot onze politieke cultuur en samenleving'', zei Melkert gisteren. ,,Maar ja, als men iets heeft tegen het Torentjesoverleg, dan kan het natuurlijk ook per telefoon. Dan heeft niemand iets in de gaten''.

Los van De Graafs bezwaren blijkt het Torentjes-overleg de laatste maanden steeds minder door de fractieleiders van de regeringspartijen PvdA, VVD en D66 bezocht te worden, aldus ingewijden. Wanneer er geen gewichtige onderwerpen op de agenda staan, sturen Melkert, Dijkstal (VVD) en De Graaf over het algemeen hun tweede man in de fractie (Duivestein, Cornielje, Bakker).

Het Torentjes-overleg is overigens geen paarse uitvinding, maar bestond al ten tijde van de kabinetten Lubbers, vóór 1994. Destijds was er ook al kritiek op, omdat de verdenking bestond dat premier Lubbers (CDA) tijdens deze wekelijkse overlegronde de CDA-fractie in de Tweede Kamer instructies gaf hoe te stemmen.

Ook premier Kok, die onder Lubbers minister van financiën was, heeft laten weten geen kwaad te zien in het Torentjesoverleg, dat naar zijn oordeel geen constituerend karakter draagt, maar slechts een min of meer geïnstitutionaliseerde vorm is voor contacten die anders toch wel plaatsvinden. Ook VVD-leider Dijkstal heeft laten weten er geen kwaad in te zien.

De Graaf houdt echter vast aan zijn bezwaren en vindt dat bij een volgende kabinetsformatie moet worden bezien, of het Torentjesoverleg niet een meer incidenteel verschijnsel, dan een wekelijks ritueel zou moeten worden. Het zou, aldus de D66-leider, beperkt moeten blijven tot zeer gewichtige zaken, van oorlog en vrede bijvoorbeeld, of aangelegenheden waarbij wordt afgeweken van het tussen de coalitiepartijen gesloten regeerakkoord.