Oorlogskunst kan naar eigenaren

Van de ruim 4.000 kunstwerken die na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland werden teruggehaald en sindsdien in bezit zijn van het rijk, komen er tientallen in aanmerking om te worden teruggegeven aan de vroegere eigenaren of hun erfgenamen. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport. over de herkomst van 500 schilderijen uit rijksbezit.

Pagina 8