Marokkaans onbegrip over straf

Onrechtvaardig en onbegrijpelijk. Zo oordeelt J. Ftieh, voorzitter van het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) over de stopzetting van kinderbijslag aan kinderen in Marokko.

Het is volgens de KMAN niet alleen onrechtvaardig dat een groep moet boeten die niets met misbruik van bijstanduitkeringen te maken heeft. Het is ook onbegrijpelijk. ,,Nu zullen Marokkanen hun kinderen en gezinnen massaal naar Nederland laten overkomen. Dit kan niet de bedoeling zijn van de minister'', zegt Ftieh. KMAN ontvangt dagelijks ongeveer honderd telefoons van ongeruste Marokkanen.

,,De meesten denken nu al aan gezinshereniging.''

Minister Vermeend (Sociale Zaken) nam de strafmaatregelen omdat Marokko de medewerking aan controles op fraude met Nederlandse bijstandsuitkeringen had gestopt. Marokkanen verbraken de samenwerking met Nederlandse ambtenaren, zo zei de minister gisteren in de Kamer, nadat bleek dat bij de zes van de zeven wel gecontroleerde gevallen sprake was van fraude. Bijstandtrekkers hadden veel meer bezittingen dan het toegestane maximum van 9.000 euro.

,,Als de minister naar ons had geluisterd, was er geen conflict met Marokko ontstaan,'' zegt Ftieh. Nederland had de mensen moeten aanschrijven. Dan hadden ze in de meeste gevallen vrijwillig meegewerkt en was de medewerking van de Marokkaanse overheid niet nodig geweest, meent Ftieh. Ook Marokko heeft ,,geen schone handen'', vindt Ftieh. ,,Die is alleen maar geïnteresseerd in het geld dat binnenkomt.''

Volgens A. El Khattabi, voorzitter van de Marokkaanse Raad in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg, moet Nederland voormalige gastarbeiders niet op één hoop gooien met ,,gewone'' bijstandtrekkers. Terwijl gastarbeiders het geld dat zij verdienden met zwaar en vies werk spaarden en er in Marokko een eigen huis mee bouwden, kozen Nederlanders ervoor om twee keer met vakantie te gaan, zegt hij. De grens van 9.000 euro pakt dan ook voornamelijk migranten aan, vindt Khattabi.