Kwartaalwinst Dell gestegen

De winst van de Amerikaanse pc-fabrikant Dell is in het vierde kwartaal gestegen van 434 miljoen dollar tot 456 miljoen dollar (523 miljoen euro). De omzet is in dezelfde periode gedaald met 7,1 procent tot 8,1 miljard dollar. Per aandeel kwam de winst uit op 17 dollarcent. De nettowinst over het gehele afgelopen boekjaar daalde met bijna 43 procent tot 1,2 miljard dollar. De jaaromzet verminderde met 2,3 procent tot 31,2 miljard dollar. Het concern verwacht in het lopende kwartaal een omzetdaling van 3 à 5 procent.