Kok neemt afstand van Hoogervorst

Premier Kok heeft vanmiddag afstand genomen van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) die binnen een paar weken met een eigen WAO-plan wil komen.

Het kabinet wacht eerst het officiële SER-advies over de hervorming van de WAO af, zei Kok nadrukkelijk, na de ministerraad. Hoogervorst legde het SER-advies gisteren meteen goeddeels naast zich neer toen het Centraal Planbureau (CPB) met een kritische analyse kwam over het onderhandelaarsakkoord dat werkgevers en vakbonden hebben gesloten in de Sociaal - Economische Raad. ,,Ik weet genoeg'', zei de VVD-bewindsman.

,,Het kan heel goed zijn dat de staatssecretaris genoeg weet, het kabinet heeft de behoefte ook genoeg te weten'', aldus Kok. De premier onderstreepte ,,het SER-advies de volle waarde te geven die het toekomt''. De WAO is een politiek gevoelig onderwerp dat PvdA en VVD al jarenlang verdeelt. Nederland telt inmiddels bijna een miljoen arbeidsongeschikten.

Het CPB concludeerde gisteren dat het SER-akkoord ,,eerder tot een stijging dan een daling van het aantal uitkeringen leidt''. De totale kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid zullen in het beste geval gelijk zijn aan de kosten nu (18 miljard euro per jaar), in het slechtste geval zullen ze met 1,4 miljard euro per jaar stijgen. Kok noemde deze uitkomst vanmiddag ,,niet bemoedigend''. Hij zei ervan uit te gaan dat de SER de voorstellen nog aanpast.

Het plan voorziet onder meer in een verhoging van de uitkering voor de volledig duurzaam arbeidsongeschikten. Hoogervorst keerde zich daar gisteren tegen, maar Kok liet vanmiddag blijken die conclusie voorbarig te vinden. ,,Het kabinet is nog niet aan een begin van oordeelsvorming toe.''

Werkgevers en vakbonden trokken vanmorgen de onafhankelijkheid van het CPB in twijfel. Het CPB stelt zich op als ,,politieke scherprechter'' van het WAO-plan, zei FNV-voorzitter De Waal in de SER, mede namens de andere werknemers- en werkgeversorganisaties. De Waal voegde er op persoonlijke titel de suggestie aan toe dat het CPB zich in zijn berekeningen heeft laten leiden door ,,politieke beïnvloeding'' door de VVD. Hij verwees ernaar dat het CPB formeel onder een VVD-minister valt (Jorritsma, Economische Zaken) en dat minister Zalm (Financiën, VVD) voormalig directeur van het CPB is. Overigens is de huidige CPB-directeur, Don, PvdA'er.

SER-voorzitter Wijffels vindt de CPB-analyse niet van al te grote waarde, omdat het slechts een berekening is van de financiële gevolgen. Met belangrijke niet-financiële aspecten, zoals anders opgezette WAO-keuringen, houdt het CPB geen rekening. Het planbureau had volgens Wijffels moeten wachten tot het advies definitief zou zijn, waarschijnlijk medio maart.

CDA-lijsttrekker Balkenende vindt het verstandig dat Kok VVD'er Hoogervorst niet toestaat ,,zand in de machine te gooien''.