KBO: steun bij euthanasie

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Brabant wil dat priesters ,,steun en mededogen'' tonen voor oudere mensen die om euthanasie vragen. In een brief aan de bisschoppen Hurkmans (Den Bosch) en Muskens (Breda) schrijft de KBO dat zijn leden (zo'n 100.000) ,,diep zijn geraakt'' door artikelen in diverse media met de koppen: `Regels belangrijker dan lijdende mens' en `Hulp bij planning euthanasie tegen geweten'.

De Brabantse KBO reageert op berichten dat twee geestelijken van de Heilig Hartkerk in Eindhoven hun medewerking aan de uitvaart van een 74-jarige vrouw hebben geweigerd, omdat zij euthanasie had laten plegen. De vrouw was actief kerklid. In het schrijven van de KBO-Brabant staat: ,,Oudere mensen, die aan het einde van hun leven staan, het leven niet meer aankunnen, geen uitzicht meer hebben, kunnen besluiten om binnen de regelgeving te vragen om hulp bij levensbeëindiging. Hieraan gaat een soms langdurige en altijd intensieve en pijnlijke afweging vooraf. Steun en mededogen zijn dan essentiële zaken.''

De KBO-Brabant verwacht, zegt zijn voorzitter M. Roosen-Van Pelt, ,,van onze kerk optimale zorg en begeleiding. Nabestaanden moeten zo goed mogelijk in de eigen parochiegemeenschap worden opgevangen, vooral ook ten aanzien van het afscheidnemen en de rouwverwerking''. KBO-Brabant vraagt de bisschoppen daarover met hun pastores in de parochies in gesprek te gaan. Roosen-Van Pelt zegt dat haar bond ,,beslist niet'' van de bisschoppen verlangt zich vóór actieve euthanasie uit te spreken. Euthanasie is in de katholieke kerk onder alle omstandigheden verboden. De bisschoppen hebben nog niet gereageerd.

Volgens Roosen-Van Pelt staat de landelijke KBO (245.000 leden) achter het schrijven van de KBO-Brabant. ,,KBO Nederland zal over deze kwestie een brief aan de bisschoppenconferentie sturen'', zegt ze.