Kamer tegen verbod privaat campagnegeld

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil gebruik blijven maken van private geldstromen voor de verkiezingscampagnes. De Kamer vindt echter wel dat de partijfinanciering transparanter en evenwichtiger moet worden dan nu het geval is.

Partijvoorzitter Ruud Koole (PvdA) pleitte gisteren in deze krant voor een verbod op het inkopen van commerciële zendtijd door politieke partijen. Hij wil af van privaat gefinancierde campagnes en stelt een geoormerkte overheidssubsidie voor waarmee zij zendtijd kunnen kopen.

VVD, D66 en het CDA voelen daar niets voor. De VVD wijst een verbod op commerciële advertentiespotjes resoluut af. Wel moeten volgens woordvoerder Luchtenveld de bijdragen van particulieren ter financiering van de campagne transparant en openbaar zijn.

D66'er Hoekema kan zich vinden in het pleidooi van Koole om particuliere giften en donaties op een openbare lijst te plaatsen. ,,Niet elk tientje, maar wel giften van bijvoorbeeld vanaf 500 euro. Die moeten zo snel mogelijk na donatie openbaar gemaakt worden.'' Voor een verbod op commerciële spotjes voelt Hoekema niets, ,,maar als het mogelijk is om een financiële wedloop te voorkomen door daar subsidie voor te regelen naar rato van de partijgrootte, is daarover te praten.''

CDA'ster Van der Hoeven pleit voor het `Belgische model', waar een plafond gesteld is aan het totale budget dat partijen aan een campagne mogen financieren. ,,Zo voorkom je dat een partij alle zendtijd opkoopt, zoals in Nederland schijnt te gebeuren'', aldus Van der Hoeven. Van der Hoeven pleit voor een Wet politieke partijen, in plaats van de huidige Wet subsidiëring politieke partijen.

PvdA'er Rehwinkel noemt de suggesties van zijn partijvoorzitter ,,bruikbaar''. ,,We moeten toe naar een publiek gefinancierde campagne in plaats van een privaat gefinancierde'', meent Rehwinkel. In een Kamerbreed gesteunde motie stelde Rehwinkel al ruim een jaar geleden voor een maximum te zetten op zowel de inkomsten als de uitgaven aan de campagne. ,,Het is irritant dat het kabinet die motie nog niet heeft uitgevoerd'', aldus Rehwinkel.