Geld Rodamco voor beleggers

Het vastgoedfonds Rodamco North America heeft twee ton betaald aan een stichting van kleine beleggers die de Rodamco onwelgevallige grootaandeelhouder Westfield voor de rechter wilde slepen.

Dit blijkt uit het rapport dat drie onderzoekers op last van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof hebben geschreven over de machtsstrijd in het afgelopen halfjaar tussen de Rodamco en de Australische grootaandeelhouder Westfield.

De onderzoekers noemen het ,,weinig kies'' dat Rodamco de kleine beleggers van de Stichting Belangenbehartiging Beleggers RNA financieel steunt. Zij vinden dat beleggers die tegen mede-aandeelhouders willen procederen zelf de kosten moeten dragen. ,,Het gelijkheidsbeginsel brengt mee dat Rodamco North America hierin ten gunste van een bepaalde groep aandeelhouders niet intervenieert''.

rodamco: pagina 11

    • Menno Tamminga