Finse zendeling in Japans parlement

,,Ik denk dat veel Japanners op mij hebben gestemd in de hoop dat ik voor verandering kan zorgen'', zegt het eerste blauwogige parlementslid van Japan. Met het aantreden van de in Finland geboren Marutei Tsurunen is de multiculturele samenleving ook in het Japanse parlement gearriveerd.

Ook al is Tsurunen al in 1979 genaturaliseerd tot Japanner, ,,toch zien zelfs in het parlement velen mij nog als buitenstaander'', zegt hij. Hij zal zijn gedrag daardoor echter niet laten beïnvloeden: ,,Ik wil laten zien dat ze mij kunnen accepteren zoals ik ben.''

Kiezers in zijn regio hadden nooit problemen met Tsurunen. Bij de verkiezingen voor het Hogerhuis, afgelopen zomer, kreeg hij 160.000 stemmen, slechts 14.000 te weinig. Door het tussentijds vertrek van de winnaar van destijds kreeg Tsurunen een week geleden echter toch het felbegeerde knoop die Japanse parlementariërs op hun revers dragen. Een student uit zijn regio schreef onlangs in een ingezonden brief in de krant Asahi dat hij hoopt dat Tsurunen een ,,internationale kijk'' brengt in de politiek om een tegenwicht te bieden aan ,,benauwd nationalisme dat zich momenteel verspreidt.''

Tsurunen kwam als Luthers zendeling in 1968 naar Japan, maar al snel stond `Japan' centraler in zijn leven dan het zendelingenwerk. Zijn politieke leven begon in 1992 als lid van de gemeenteraad van Yugawara, een dorp ten zuiden van Tokio. Sinds 1995 stelde hij zich vier keer kandidaat voor het Japanse parlement en elke keer kwam hij enkele stemmen tekort. Begin deze maand lachte het geluk hem echter toe.

Tsurunen is lid van de grootste oppositiepartij, de Democratische Partij. Geheel tegen de Japanse gebruiken in wil hij nog voor de zomer een wetsvoorstel indienen, en wel aangaande recycling van huisafval.

In Japan dienen parlementariërs hoogst zelden een wetsvoorstel in. Ze laten dit werk over aan de ambtenarij en maken zich slechts druk over verdeling van de begroting, waarvan in achterkamertjes veel aan de politieke strijkstok blijft hangen. Gevraagd of hij de achterkamertjespolitiek wil aanpakken zegt Tsurunen: ,,Dat zou me veel vijanden opleveren. Maar als ik denk dat het echt nodig is zal ik het publiek vertellen wat er achter de schermen gebeurt.''