Bush brengt alternatief voor `Kyoto'

De Amerikaanse president George Bush heeft gisteren een plan voor vrijwillige beperking van de uitstoot van broeikasgassen gepresenteerd. De Democraten en milieugroepen hebben uiterst kritisch gereageerd.

Het is zijn alternatief voor het in 1997 in het Japanse Kyoto gesloten internationale verdrag ter beperking van het broeikaseffect. De Verenigde Staten keerden zich daar vorig jaar van af.

,,Deze nieuwe benadering is gebaseerd op het gezonde verstand, dat zegt dat een vol te houden economische groei de sleutel is tot vooruitgang op milieugebied'', aldus de president. ,,Groei bezorgt ons namelijk de middelen om te investeren in schone technologieën.''

De Amerikaanse regering stelt zich ten doel in tien jaar een beperking van de `broeikasgas-intensiteit' met 18 procent te bereiken door middel van belastingprikkels aan bedrijven. Zij zouden vrijwillig moeten gaan zoeken naar manieren om hun uitstoot te beperken, onder meer door meer gebruik van alternatieve energiebronnen. De regering had daar 4,5 miljard dollar voor over; daar komt nu nog 700 miljoen bij. Achttien procent beperking zou het zelfde effect hebben als het van de weg halen van 70 miljoen auto's.

Het plan wil bedrijven aanmoedigen hun uitstoot van een aantal giftige stoffen te registreren bij de overheid. Voor goede resultaten zouden zij punten krijgen die verhandelbaar worden. Door deze aanpak wordt de economische groei beter gediend, meent de president. `Kyoto' zou de VS volgens Bush 400 miljard dollar en 4,9 miljoen banen kosten.

De voormalige, Democratische presidentskandidaat Al Gore mengde zich voor het eerst weer in het actuele politieke debat. Hij zei dat deze ideeën door Bush in Texas al zonder succes zijn getest. De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Gephardt, meende dat Bush ,,blijft pleiten voor een 19de eeuwse energiepolitiek die alleen maar ten goede komt aan speciale olie- en gasbelangen.'' De milieuorganisatie Greenpeace vindt Bush' plan een verslechtering. ,,Volgens dit plan zal de uitstoot van kooldioxide meer toenemen dan in de laatste vijf jaar'', aldus de organisatie.

De Europese Unie heeft voorzichtig gereageerd. Bush' interesse in het klimaat wordt verwelkomd, maar de meeste EU-landen zien in `Kyoto' nog steeds de beste oplossing om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

De president vertrekt zaterdag naar Azië, waar met name Japan met spanning wacht op het nieuwe Amerikaanse beleid. De regering in Tokio wil graag dat `Kyoto' wordt gered. Zonder de Verenigde Staten, de grootste producent van broeikasgassen, gaat dat maar zeer ten dele.

Het Kyoto-protocol bij het klimaatverdrag van Rio werd in 1997 door 170 landen opgesteld en door president Clinton getekend, maar door de Amerikaanse Senaat nooit geratificeerd. Kyoto droeg de VS op in tien jaar 7 procent onder de uitstoot van 1990 te komen. President Bush zei vorig jaar dat hem niets anders restte dan een andere weg voor de VS aan te geven. Hij hoopt medestanders voor zijn vrijwillige benadering in de rest van de wereld te krijgen.