Alan Islers ongelovige priester

Nippend aan zijn calvados ontdekt de priester Edmund Music tot zijn grote verrassing dat hij dood is. Deze raadselachtige openingsscène is de inzet voor de nieuwste roman van Alan Isler. Clerical Errors is het verhaal van een priester die niet gelovig is, zich niet bepaald aan het celibaat houdt, bovendien joods is en die zijn conversatie doorspekt met cynische opmerkingen. Een leuke man dus, maar niet bij iedereen even geliefd.

Jarenlang heeft Music zijn geheimen verborgen weten te houden, maar enkele jaren voor zijn pensioen zit alles opeens een beetje tegen. Zo is zijn huishoudster, met wie hij al lange tijd het bed deelt, niet alleen stijf in de heupen, maar wordt ze ook nog eens een geloofsfanaat, waardoor ze niet meer in zonde wenst te leven. Zijn vriend en metgezel, vader Bastien (die `het aroma van een omgewoelde composthoop op een vochtige dag' met zich meedraagt), draait door en gaat vroegtijdig met pensioen, zijn atheïstische schaakvriend overlijdt tijdens een scheldkanonnade tegen het geloof en Musics oudste vijand, Fred Twombly, heeft lucht gekregen van een verdwenen manuscript uit het Beale Hall instituut waarvan Music directeur is. Het manuscript zou enkele onbekende sonnetten van Shakespeare bevatten en behalve de waarde ervan, is de rancune van Twombly een belangrijke drijfveer voor een heuse klopjacht.

In zijn eerdere werk komt het joods zijn ook al uitgebreid aan de orde, maar in deze roman heeft Isler ervoor gekozen om het accent op het katholicisme te leggen, om zo de vijandigheid ten opzichte van de joden door de geschiedenis heen te accentueren. Behalve geloofsoverpeinzingen, zijn spanning en humor belangrijke ingrediënten van deze veelzijdige roman. Naast het basisverhaal van de thrillerachtige zoektocht naar het manuscript, komen ook Musics jeugd in het Frankrijk van tijdens de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van het instituut aan de orde. Dit alles resulteert in een fraai mengsel, dat nergens overgestructureerd overkomt. In een interview naar aanleiding van deze roman zegt Isler dat hij hoopt te bereiken dat lezers zich vermaakt hebben en na lezing enigszins in verwarring achterblijven. Dat is hem absoluut gelukt.

Alan Isler: Clerical Errors. Vintage, 281 blz. € 15,95

    • Toaf Jaeger