`Zelfstandig vervoer werkt'

Een meerderheid van extern verzelfstandigde vervoerbedrijven is tevreden met de verzelfstandiging. Dat blijkt uit onderzoek dat Cap Gemini Ernst & Young heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij de (voormalige) gemeentelijke vervoerbedrijven Arnhem (Connexxion), Groningen (Arriva), Den Haag (HTM NV), Nijmegen (Novio NV), Stadsbus Maastricht NV (Connex) en Stadsvervoer Dordrecht (SDV). Volgens een woordvoerder van de gemeente staat dit onderzoek los van het referendum over de verzelfstandiging van het gemeentelijke vervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam.

,,Eind november werd het referendum aangevraagd en begin december is Cap Gemini Ernst & Young de opdracht gegeven, maar in oktober 2001 is, als onderdeel van de verzelfstandiging van het GVB, al over dit onderzoek gesproken. Dat de resultaten positief voor de gemeente uitvallen, is mooi meegenomen natuurlijk'', aldus de gemeentewoordvoerder.

De meeste respondenten zeggen een extern verzelfstandigd vervoerbedrijf te verkiezen boven het vervoerbedrijf als tak van gemeentelijke dienst. Het vervoerbedrijf werkt in hun ogen beter wanneer de directie zelf, en niet de politiek, verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Het bedrijf zou zo beter kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Een ruime meerderheid vindt dat het vervoerbedrijf nu ,,bedrijfsmatiger'' werkt dan voorheen. Prestatie, efficiency en productiviteit zouden zijn verbeterd.

Iets minder tevreden zijn de ondervraagden over de wijze waarop de externe verzelfstandiging van het vervoerbedrijf tot stand is gekomen. Openheid over het proces blijkt tot een hogere mate van tevredenheid te leiden. 65 Procent van de ondervraagden zegt dat de overgang naar een extern verzelfstandigde onderneming tot onrust onder het personeel heeft geleid.

Aan het onderzoek werkten van elk vervoerbedrijf de toenmalige directeur en voorzitter van de OR en de betrokken wethouder mee, in totaal 18 personen. Het referendum over de verzelfstandiging van het Amsterdamse Gemeentevervoerbedrijf (GVB) wordt gehouden op 15 mei, tegelijk met de Tweede-Kamerverkiezingen.