Staatssecretaris wijst WAO-plan af

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) legt het plan van de Sociaal-Economische Raad voor een nieuwe WAO goeddeels naast zich neer. Hij doet binnen enkele weken een voorstel aan het kabinet waarin hij hoofdpunten van het SER-plan niet overneemt.

Dat heeft de VVD-bewindsman vanmiddag gezegd nadat het Centraal Planbureau (CPB) vanmorgen een kritische analyse over het SER-plan had gepresenteerd. Werkgevers en vakbonden sloten vorige maand in SER-verband een akkoord over een nieuw WAO-stelsel. Het kabinet had om een SER-advies gevraagd.

Een verhoging van de WAO-uitkering en het volledig afschaffen van de boetes voor werkgevers zijn volgens de staatssecretaris ondenkbaar.

Het SER-plan heeft volgens de analyse van het CPB geen gunstig effect op het aantal arbeidsongeschikten en leidt niet tot lagere kosten. Alleen in het meest gunstige scenario zal sprake zijn een gelijkblijvende kosten, in de ongunstigste variant zal de WAO 1,4 miljard euro meer gaan kosten. De SER dacht zelf dat de WAO 1,5 tot 2 miljard goedkoper zou worden.

,,Het CPB is buitenwoon kritisch'', aldus Hoogervorst. Hij zegt niet meer te wachten op het definitieve plan van de SER, dat in maart gereed moet zijn. ,,Ik weet genoeg.'' Het rapport dat de commissie-Donner heeft gemaakt en het onderhandelaarsakkoord van de SER bieden het kabinet genoeg houvast om een eigen plan te maken. Eerder deze week bleek dat de SER-onderhandelaars al bij voorbaat afstand zouden nemen van de CPB-berekeningen. ,,Dat duidt erop dat ze ook niet meer bereid zijn hun plan op hoofdpunten te wijzigen'', zegt Hoogervorst.

Belangrijk onderdeel van het WAO-akkoord in de SER is dat alleen werknemers van wie komt vast te staan dat ze vijf jaar niet meer kunnen werken, een volledige WAO-uitkering krijgen. Hun uitkering wordt ten opzichte van nu circa 5 procent verhoogd. De boete voor werkgevers van wie werknemers in de WAO terechtkomen wil de SER afschaffen. Het ene jaar waarin de Ziektewet geldt wordt verlengd naar twee jaar, in welke periode werknemer en werkgever aan elkaar verbonden blijven. In het tweede jaar krijgen zieke werknemers nog maar 70 procent van hun loon.

De SER verwacht zelf dat het aantal nieuwe WAO'ers per jaar zal dalen van circa 100.000 naar 25.000. Per saldo veranderen volgens het CPB de financiële prikkels ,,in de verkeerde richting''. Een verhoging van de uitkering voor de `echte' WAO'ers heeft een grote aanzuigende werking tot gevolg. Ook vreest het CPB dat het voor werkgevers gunstig wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WW te laten stromen. Het CPB heeft ook niet zulke goede verwachtingen van een verbetering van de keuringen, al maken de rekenmeesters hier een voorbehoud omdat het moeilijk is de effecten hiervan te kwantificeren. Het CPB vindt ook dat het stelsel complexer wordt.