Renault verslaat Peugeot

Renault en Peugeot hebben in het jaar 2001 zeer uiteenlopende resultaten geboekt. De operationele winst van de autodivisie van Renault is met 86 procent gekelderd. Op een moeilijke markt zag het concern zich gedwongen kortingen te geven om de omzet op peil te houden, omdat zijn modellen verouderd zijn. Daar bovenop kwamen de verliezen in Argentinië en Turkije. De nettowinst werd gered door de verkoop van bezittingen en door de opbrengst van het belang in de Japanse autoproducent Nissan.

De operationele winst van Peugeot nam daarentegen met 26 procent toe door de groei van zijn marktaandeel in Europa dankzij een nieuwe serie modellen. Het concern verwacht dat de winst dit jaar hoog blijft en mikt op een ambitieuze operationele marge van 6 procent in 2004, tegenover 4,8 procent afgelopen jaar. Renault, met een marge in 2001 van 0,6 procent, zei slechts te hopen dat de marge dit jaar positief zal blijven.

De koers van Peugeot is meer dan verdubbeld sinds eind 1998, toen het geluk het bedrijf begon toe te lachen, terwijl de koers van Renault sindsdien slechts met 15 procent is gestegen. Op dit moment lijken beleggers geen stuiver te willen geven voor de kernactiviteiten van Renault. Als de marktwaarde van zijn belang van 44 procent in Nissan en die van zijn belang van 20 procent in Volvo bij elkaar worden opgeteld, valt de som bijna 30 procent hoger uit dan de marktwaarde van moederconcern Renault.

Dit alles ziet er niet zo prettig uit voor Renault, dat op een verslechterende markt afstevent met een paar ernstige handicaps, waaronder een zware schuldenlast. De vooruitzichten voor Peugeot, dat een positieve kasstroom heeft, zijn daarentegen goed. Toch is het succes van Peugeot waarschijnlijk al verdisconteerd in de koers. Analisten denken dat de winst dit jaar zijn top bereikt. De concurrentie ondermijnt de stevige positie van het concern op de markt voor diesels, een zwakker pond sterling kan de omzet in het Verenigd Koninkrijk aantasten – die verantwoordelijk is voor een groot deel van de operationele winst – en Renault kan eindelijk wel eens goed tegenspel gaan bieden.

Want eind dit jaar komt Renault met nieuwe modellen op de markt en in 2003 heeft het concern de jongste productielijn van Europa. De buitenlandse activiteiten in Mexico en Korea moeten quitte spelen en de verliezen in Turkije, Argentinië, Brazilië en Roemenië moeten afnemen. Tegelijkertijd zal de zwakkere yen Nissan een steun in de rug geven. Volgens Deutsche Bank kan de invloed daarvan op de koers van Nissan die van Renault de komende twaalf maanden met 30 procent doen stijgen. Sinds begin dit jaar doen de aandelen van Renault het al beter dan die van Peugeot, dat het qua internationale aanwezigheid en omvang tegen Renault moet afleggen. Renault gaat waarschijnlijk een slecht jaar tegemoet, maar beleggers zullen steeds meer de verwachte ommekeer in 2003 laten meewegen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Leslie de Quillacq