Rel om erfenis jonkheer opgelost

De strijd om de adellijke nalatenschap van wijlen jonkheer Henri van der Wyck uit Doorn is gewonnen door de stichting Van der Wyck-de Kempenaer uit Groningen. C. Tamse, een vriend van Van der Wyck, moet diens spullen aan de stichting geven.

Dat bepaalde de kortgedingrechter in Groningen vanmorgen. Tamse, oud-hoogleraar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, moet de boekhouding, de in bewaring genomen zilvercollectie, de sleutels van diens woning in Doorn plus de code van de beveiligingsapparatuur en de inventaris- en taxatierapporten afgeven aan de stichting. Dit op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro.

Voorzitter H. van Ham van de stichting daagde bestuurslid Tamse vorige week voor de rechter, omdat die weigerde genoemde zaken af te geven. Tamse was bang voor een incorrecte afwikkeling van de nalatenschap van zijn vriend, die hij begeleidde op diens sterfbed.

Tamse was argwanend, omdat eerder door Van Ham tien zeventiende-eeuwse schilderijen van Van der Wyck ,,op verdachte wijze'' werden overgedragen aan een andere stichting.

Collectioneur en dierenvriend Van der Wyck stierf vorig jaar op 74-jarige leeftijd aan een beroerte. Hij liet de vier jaar geleden opgerichte stichting met zijn naam meubilair, kunstvoorwerpen, schilderijen, archiefstukken en boeken na ter waarde van een half miljoen gulden. Daarbij kreeg de stichting veertien poezen en een hond. De dieren gaan naar particulieren en opvangcentra, een voorwaarde van Van der Wyck om diens woning uit te ruimen. De kunstvoorwerpen krijgen een plaats in de Fraeylemaborg in Slochteren, waar ze worden geconserveerd en op den duur duur tentoongesteld aan het publiek.

Volgens J. de Boer, advocaat van Van Ham zal de kwestie nu verder ,,soepel worden afgewikkeld.'' ,,Niemand is gebaat bij een rel.'' Tijdens het kort geding beschuldigden beide partijen elkaar van onbetrouwbaarheid, belangenverstrengeling, eigenmachtig optreden en eigenbelang. De rechter oordeelt dat niet aannemelijk is, zoals Tamse aanvoerde, dat de overige bestuursleden zich schuldig maakten aan wanbeheer. Het stichtingsbestuur wil niet verder met Tamse en heeft bij de Groningse rechtbank een verzoek tot diens schorsing en ontslag als bestuurslid ingediend.