Noorden: minder voor snelle trein

De bijdrage van ruim een miljard euro die het Noorden moet bijdragen aan een (super)snelle spoorverbinding met de Randstad is te hoog. Dit zei commissaris van de koningin in Groningen Alders bij de ondertekening van een intentieverklaring waarin rijk en provincies vastleggen om samen te werken bij dit grote project.

De noordelijke provincies moeten op 1 juli beslissen of ze de 1,2 miljard euro op tafel leggen of niet. In het laatste geval is een magneetbaan of hogesnelheidslijn van de baan, liet minister Netelenbos (Verkeer) weten.

Eind vorig jaar besloot het kabinet om bijna 2,7 miljard euro te reserveren voor de spoorverbinding, die door achtereenvolgende kabinetten aan het Noorden is toegezegd. Alders, tevens voorzitter van de stuurgroep Zuiderzeelijn, wees erop dat het nu gereserveerde bedrag ongeveer overeenkomt met de kosten van een gewone treinverbinding. Het Noorden zit daar volgens hem niet op te wachten, alleen een supersnelle verbinding heeft zin. Daardoor kan volgens de noordelijke bestuurders dit deel van het land beter worden betrokken bij de ontwikkelingen in de Randstad.

Berekeningen maken duidelijk dat er grote tijdsverschillen zitten tussen de verschillende varianten. Een intercitytrein doet anderhalf uur over het 190 kilometer lange tracé tussen Schiphol en Groningen, een magneettrein een uur en via de hogesnelheidslijn gaat het in 75 minuten. Volgens Alders is er qua werkgelegenheid en economische groei alleen profijt te verwachten van de laatste twee. Netelenbos maakte echter opnieuw duidelijk dat een dergelijke keus alleen gerealiseerd kan worden wanneer behalve het Noorden ook het bedrijfsleven fors bijdraagt in de kosten. De intentieverklaring is de voorbereiding op een samenwerkingsovereenkomst waarin een definitieve regeling wordt opgenomen voor de verdeling van de financiële gevolgen.

Als de noordelijke provincies de gevraagde 1,2 miljard euro bijdragen, gaat de minister een prijsvraag uitschrijven voor de snelle verbindingen (magneet- en hogesnelheidstrein). Gehoopt wordt op zes deelnemers, zodat er iets te kiezen valt. In Nederland hamert in het bijzonder Siemens al langer op de grote voordelen van de magneetbaan.

Uit de verwachte zes inschrijvers zullen dan twee finalisten worden gekozen. Netelenbos hoopt dat nog voor 2010 ,,de eerste schop de grond in gaat''.

Het project-Zuiderzeelijn wordt bewaakt door het bureau van rijksbouwmeester Jo Coenen. Hij moet erop toezien dat de ruimtelijke invulling voldoende kwaliteit krijgt. ,,Dat is hartstikke ingewikkeld'', aldus Coenen. Zowel de rijksbouwmeester als Netelenbos namen afstand van de oude opvatting dat een magneettrein altijd over een baan op hoge palen moet rijden. Netelenbos: ,,Dit kan evengoed over een groene dijk.''