Na fraude weigerde Marokko hulp

Marokko heeft de medewerking aan controles op fraude met Nederlandse bijstandsuitkeringen gestopt nadat begin vorig jaar bij de zes van de zeven wél gecontroleerde gevallen inderdaad van fraude sprake was.

Dat heeft minister Vermeend (Sociale Zekerheid) vanmorgen in de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat Vermeend in details treedt over de toedracht van het diplomatieke conflict tussen Marokko en Nederland over de sociale zekerheid.

Eind 2000 vroeg Vermeend de sociaal attaché op de Nederlandse ambassade het eigen vermogen te controleren van 79 bijstandsgerechtigden bij wie het vermoeden van fraude bestond. Bij zes van eerste zeven controles constateerden de ambtenaren in het Marokkaanse kadaster dat de bijstandsontvangers in Nederland in Marokko een eigen vermogen bezaten tussen 12.000 en 70.000 euro. Het maximum voor de bijstand ligt op 9.000 euro. Twee weken na deze vaststelling ontzegde de Marokkaanse regering de Nederlandse ambtenaren toegang tot het kadaster. De overige gevallen zijn niet gecontroleerd.

Volgende week komt een Marokkaanse delegatie naar Den Haag om nogmaals te te zoeken naar een oplossing. De Tweede Kamer schaarde zich vanmorgen – in een spoeddebat tijdens een reces van twee weken – in ruime meerderheid achter de sancties die het kabinet neemt als Marokko blijft weigeren mee te werken. Vanaf 1 juli honoreert Nederland dan geen aanvragen meer voor kinderbijslag voor kinderen die in Marokko wonen en hier een ouder hebben. Per 1 januari 2003 wil het kabinet ook de WAO- en nabestaandenuitkeringen van Marokkanen die terugkeren naar hun moederland stopzetten.

Behalve SP en GroenLinks, achten alle partijen deze santies ,,onvermijdelijk'', zo bleek vanmorgen. ,,Als je het niet doet, zeg je: uiteindelijk verbinden we aan fraude geen consequenties. Dat kan niet,''aldus het Kamerlid Bakker (D66). Met name de PvdA verbindt haar steun evenwel aan de voorwaarde dat het kabinet ,,er alles aan doet'' alsnog een andere oplossing te komen. PvdA-woordvoerder Santi is bezorgd over ,,het beeld dat er iets is met Marokkanen en uitkeringen.''

SP en GroenLinks verwijten het kabinet door het wegstrepen van kinderbijslag mensen in Nederland die niets te maken met het conflict te treffen. Volgens Vermeend is dat niet van belang, omdat er conflict is ,,met Marokko, niet met Marokkanen.'' Volgens de minister zijn de verschillende afspraken en akkoorden die met Marokko bestaan over sociale zekerheid ,,een totaal pakket dat je niet in stukken kunt knippen.'' Het kabinet wil ,,geen relatie hebben met een land dat zich niet aan afspraken houdt,''aldus Vermeend. Alternatieven voor Nederlandse controle die Marokko heeft aangeboden zoals een certificaat van niet-belastingplichtigheid, noemde Vermeend ,,niet waterdicht.''