Melkert pleit voor nul-uitkering als straf

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en werk weigeren, moeten worden gestraft met het stopzetten van die uitkering. PvdA-leider Ad Melkert zei dat gisteravond tijdens een verkiezingsdebat in Nijmegen met zijn collega van GroenLinks, Paul Rosenmöller. ,,Je moet gewoon werken voor de kost'', aldus Melkert. Volgens hem is het betalen van uitkeringen aan mensen die kunnen werken maar dat niet doen, ,,de bijl aan de wortel van de solidariteit in de samenleving''. ,,Mensen betalen hun premies en zien dat anderen ondertussen klaplopen.''

Melkert reageerde op Rosenmöllers stelling dat mensen die lang in de bijstand zitten en werk weigeren als sanctie een korting moeten krijgen op hun uitkering. Dat noemde Melkert ,,naïef''. Volgens Rosenmöller creëert het helemaal stopzetten van de uitkering eenvoudig een nieuw probleem. ,,Mensen moeten ook eten.'' Melkert: ,,Je hebt geen halve uitkering nodig om de bus naar je nieuwe baas te nemen.'' GroenLinks is alleen voor stoppen van bijstand als fraude is bewezen.

Melkert bleek ook op het gebied van criminaliteitsbestrijding voorstander van een hardere lijn dan Rosenmöller. Waar de GroenLinks-lijsttrekker pleitte voor een evenwichtig beleid van repressie, preventie en begeleiding, legde Melkert zwaar de nadruk op alleen repressie. Volgens de PvdA is veel criminaliteit in de steden veroorzaakt door kleine groepen jongeren, de zogeheten veelplegers.

,,Die moeten hard aangepakt worden. Bijvoorbeeld met detentiescholen en verder moet geen enkel experiment geschuwd worden om het vertrouwen van de burger terug te krijgen.'' Want Melkert meent dat veiligheid ,,het to be or not to be is van veel wat we op andere terreinen voorstellen; veel onlustgevoelens worden veroorzaakt door het gevoel van onveiligheid''.

Wat betreft de multiculturele samenleving waren beiden het erover eens dat er in een volgend kabinet weer een minister van Grote Steden- en Integratiebeleid nodig is. Een minister mét een eigen budget, wat nu niet het geval is. Volgens Melkert heeft (D66-)minister van Integratiebeleid Van Boxtel ,,heel redelijk werk verricht''.