Melkert blijft cool in links debat

Tegen de debatingtrucs en harde uitspraken van PvdA-leider Melkert was voor GroenLinks-leider Rosenmöller weinig te beginnen.

Straal uit dat je niet bang bent voor je tegenstander. Ook niet voor de zaal. Ken het dossier met standpunten van de tegenstander uit het hoofd. Gebruik deze kennis op het juiste moment. Beweeg. Gebruik het hele podium. Neem de regie van het debat over van de moderator. En wat er ook gebeurt: blijf glimlachen. Dat moet in het kort de handleiding geweest zijn waarmee PvdA-lijsttrekker Ad Melkert gisteravond het debat aanging met GroenLinks-leider Paul Rosenmöller. Deze bracht tegen de batterij aan debatingtrucs van de PvdA-leider voornamelijk Heilige Verontwaardiging in het strijdperk.

Uit het donderend applaus voor Rosenmöller aan het begin van het eerste echte verkiezingsdebat van het seizoen in het afgeladen Nijmeegse Lux-theatertje was duidelijk dat hij een thuiswedstrijd speelde. Melkert, die op boe-geroep werd onthaald, concludeerde alleen: ,,Hier valt vanavond wat te winnen.''

Voor het geval GroenLinks de illusie koesterde dat Melkert in zou gaan op de uitgestoken hand van Rosenmöller, op het partijcongres afgelopen zaterdag, om vóór de verkiezingen al samen met hem én het CDA het slepende probleem van de WAO op te lossen, kwam daaraan snel een eind. Ook over een mogelijke toekomstige coalitie kwam geen woord over de lippen van de PvdA-leider.

Inzake de arbeidsongeschiktheid stelde Melkert afgemeten vast dat de PvdA eerst maar eens wil afwachten of het akkoord tussen de sociale partners in de Sociaal Economische Raad de goedkeuring kan wegdragen van het Centraal Plan Bureau. Rosenmöller noemde dat gratuit: ,,Arbeidsongeschiktheid is een sociaal probleem en geen financieel probleem. Wie daarvoor nu geen geld reserveert geeft aan dat probleem geen prioriteit.'' Melkert riposteerde met een blik over zijn randloze bril: ,,Als het meer gaat kosten, span je het paard achter de wagen, want dan gaan alleen de sociale premies verder omhoog.''

Rosenmöller werd enigszins overvallen door Melkerts nieuwe, harde lijn: stop de uitkering van werkweigeraars in de bijstand en treedt op het vlak van criminaliteit keihard op tegen zogeheten veelplegers. De GroenLinks-aanvoerder meende dat toch ook gekeken moet worden naar de achtergronden van de leden van jeugdbendes. ,,Maar wat gaat u daar aan doen'', vroeg de leider van het debat. ,,Ja,'' echoode Melkert, ,,Wat gaat u daaraan doen?'' Nou, zo zette Rosenmöller uiteen, die jongens zouden aan het werk gezet moeten worden, uit hun wijken gehaald, zodat geen tijd meer hadden voor gerotzooi en kattekwaad. En trouwens het is ook hoog tijd voor het decriminaliseren van het drugsgebruik, voor legaliseren van soft drugs en voor experimenten met de verstrekking van gratis heroïne. Toen het applaus was weggestorven sneerde Melkert: ,,Goed dan gaan we volgende week naar Spangen en de mensen daar vertellen dat we gratis heroïne gaan uitdelen en criminelen bij de hand gaan nemen.'' Vervolgens vroeg Melkert op hoge toon waarom GroenLinks in de Kamer tegen meer agenten had gestemd, en tegen hogere straffen voor recidivisten en nu het omgekeerde beweerde.

En toen Rosenmöller een vraag ontweek over de deconfiture van de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Frank Köhler, stelde Melkert de vraag aan de moderator: ,,Vindt u dat hij uw vraag beantwoord heeft?'' Maar op het moment dat Melkert geringschattend sprak over de wijze waarop GroenLinks steeds slechts gemakkelijke commentaren heeft geleverd ,,vanaf de zijlijn'', vatte Rosenmöller werkelijk vlam. Het kon hem niks schelen om nog eens vier jaar langs die zogenaamde zijlijn te staan. Melkert glimlachte slechts. Hij bleef cool.

    • Frank Vermeulen