KB ontvangt archief van W.F. Hermans

De erven van Willem Frederik Hermans hebben het archief van de schrijver in langdurige bruikleen gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Het Hermansarchief is ongeveer dertig strekkende meter in omvang en bevat behalve duizenden brieven van en aan de in 1995 overleden auteur ook manuscripten, collages, foto's, drukproeven en boeken. De documentatie omvat Hermans' hele schrijversloopbaan, van begin jaren veertig tot zijn dood. Het archief zal worden geordend en beheerd door het Letterkundig Museum, dat in hetzelfde gebouw als de Koninklijke Bibliotheek is gehuisvest.

Directeur Anton Korteweg van het Letterkundig Museum is zeer blij met het archief: ,,Hermans is een van onze grootste schrijvers. Hij heeft niet alleen de brieven die hij ontving bewaard, maar ook alle brieven die hij zelf schreef. Dit is een zeer belangrijk archief.''

Het museum kreeg begin jaren zeventig al zeven scheepskisten met archiefmateriaal van Hermans in bruikleen, toen die naar Parijs verhuisde. De nu overgedragen dertig meter zijn het volledige materiaal waarover de erven nog beschikten. ,,Bij mevrouw Hermans staat niets meer'', zegt Korteweg. Zeer interessant is volgens hem de grote hoeveelheid documentatie die Hermans heeft bewaard van het schrijven van De donkere kamer van Damokles (1958), waaronder een groot aantal boeken over de Tweede Wereldoorlog.

Het Letterkundig Museum verwacht dat het enkele jaren zal duren voordat het archief gecatalogiseerd en geordend is. Dat komt door de grote omvang, zegt Korteweg: ,,Hermans zelf heeft alles behoorlijk systematisch bewaard, de brieven zijn keurig in mappen op schrijver gesorteerd. Maar alles moet nog wel in de computer.'' Het museum zal het werk aan het Hermansarchief overigens uit zijn algemene middelen betalen. Er zijn geen extra fondsen voor.

Het publiek krijgt voorlopig geen toegang tot het archief. Naast het Constantijn Huygens Instituut, waar de uitgave van de Volledige Werken van Hermans wordt voorbereid, mag alleen biograaf Willem Otterspeer er gebruik van maken. Otterspeer heeft het archief tot nu toe slechts globaal ingezien. Hij is bezig aan een vierdelige geschiedenis van de Leidse universiteit, waarvan deel twee deze week verscheen. ,,Vanaf eind deze maand hoop ik de helft van mijn tijd aan de Hermans-biografie te kunnen besteden. Ik wil er niet al te lang over doen. Hopelijk is hij over vier jaar klaar.''