Hausse aan politieke reclamespotjes

Voor het eerst voeren politieke partijen op grote schaal campagne op de landelijke televisie. De Ster en IP voeren een concurrentiestrijd.

Niet alleen Ster en IP buitelen de afgelopen weken over elkaar heen met lucratieve aanbieden aan politieke partijen. Ook zogeheten reclame-inkoopbureaus spinnen garen nu voor het eerst op grote schaal op landelijke televisie campagne wordt gevoerd. Meerdere partijen hebben dergelijke bureaus ingehuurd om reclamezendtijd in te kopen bij landelijke en commerciële omroepen.

Woordvoerder J. Minnaar van de Ster bevestigt dat de uitgaven aan politieke reclamespotjes dit jaar ,,substantieel'' zullen verschillen van de budgetten die daar in 1998 aan zijn besteed. Hoeveel reclameomzet beide verkiezingen zullen genereren, kan hij niet aangeven. IP weigert inzage te geven in de budgetten van partijen.

Dit jaar is zowel Ster als IP in de race, IP formeel alleen tegen reguliere reclametarieven, maar volgens meerdere partijen lopen er nu ook onderhandelingen over aantrekkelijker tarieven. Afhankelijk van het budget kost bij de Ster een reclamebombardement om een bereik van 40 procent van de beoogde doelgroep 92.000 euro, oplopend tot 164.000 euro voor een bereik van 60 procent. De Ster schrijft in offertes aan partijen ook behulpzaam te zijn bij de jacht op de `zwevende kiezers'. Die kunnen maximaal worden bereikt door ,,een accent te leggen op voor deze groep aansprekende programma's als Studio Sport, het acht uur-journaal en Spangen in te zetten. Met de zekerheid van een hoog bereik maakt de Ster het voor U mogelijk om televisie risicoloos en tegen lage kosten in te schakelen voor uw reclamecampagne.''

Het verwijt van campagnevervuiling door die hausse aan politieke reclamespotjes wijst Minnaar van de hand. ,,Audiovisuele campagnes zijn nu eenmaal effectiever dan die in de gedrukte media en daarnaast willen wij gewoon zo veel mogelijk geld verdienen.''

Campagneleider Ries Smits van het CDA vond de Ster in eerste instantie ,,te duur''. ,,We hebben offertes bij de Ster en bij IP opgevraagd en uiteindelijk besloten een substantieel deel van de ongeveer 360.000 euro aan budget voor betaalde media bij IP te besteden.'' Totdat de Ster vorige week met haar `zwevende kiezerspakket' kwam. ,,Ik probeer nu extra geld te krijgen van de partij, we willen natuurlijk ook bij de Ster adverteren'', aldus Smits.

De SP, in 1998 de eerste partij die de Ster gebruikte voor kiezerswerving, juicht de huidige concurrentie tussen Ster en IP toe. ,,In tegenstelling tot 1998, toen alleen via de publieke omroep reclamespotjes mogelijk waren, heeft nu ook IP zich gemeld met aanbiedingen'', aldus campagneleider T. Kox. De SP heeft ,,enkele tonnen'' te besteden aan dergelijke reclamecampagnes en mikt vooral op regionale televisiezenders. ,,Dit jaar zetten we Ster en IP alleen in bij hele leuke aanbiedingen.''

GroenLinks heeft, net als het CDA, een professioneel reclamebureau ingeschakeld voor de inkoop van zendtijd. De partij heeft volgens campagneleider Van der Lede 144.000 euro beschikbaar voor televisiespotjes, 40 procent van dat bedrag is bestemd voor de raadsverkiezingen, 60 procent voor de landelijke verkiezingen. ,,We overwegen dat budget op te hogen met 10 tot 20 procent.''

Ook D66 gaat landelijk op televisie adverteren, maar doet dat volgens campagneleider S. de Waart met enkele tonnen aan budget ,,op bescheiden niveau''. ,,Als kleine partij hebben we veel minder te besteden en dan moet je niet hetzelfde willen doen als de grote partijen. We kennen de geruchten over de grote bedragen die Leefbaar Nederland wil inzetten en je moet als kleintje oppassen dat je niet wordt weggemaald in dat mediageweld.''

PvdA-campagneman Jacques Monasch zegt voor ,,betaalde media'' ongeveer een 450.000 euro te hebben gereserveerd. Van landelijke reclamespots moet de PvdA volgens hem niets hebben. ,,We zetten in op regionaal en lokaal.''

Leefbaar Nederland zou volgens betrokkenen in de reclamewereld al afspraken met de Ster hebben gemaakt voor een reclame-bombardement van meer dan 450.000 euro (ruim een miljoen gulden). Campagneleider K. van der Linde ontkende vanochtend dat het om dergelijke bedragen gaat. ,,Bovendien zijn er nog geen handtekeningen gezet. Als er wel al afspraken zijn gemaakt, is dat buiten mijn medeweten om gebeurd.''

De campagnes mogen niet worden betaald uit de subsidie die gevestigde partijen van het rijk krijgen. Zij worden gefinancierd door de leden of door giften aan de partij door het bedrijfsleven en sympathisanten. Juist over die giften is onder druk van Leefbaar Nederland weer discussie ontstaan met als vraag hoe openbaar de partijfinanciering moet zijn. Het nu begonnen mediabombardement is volgens sommige partijen een uitwas van de steeds vollere campagnekassen.

    • Egbert Kalse
    • Jos Verlaan