Glycerine

Een Nederlandse firma heeft door incompetentie dan wel gesjoemel een partij verontreinigde medicinale glycerol aan Haiti geleverd. Het resultaat was de dood van tientallen kinderen en vele anderen die invalide werden. De Nederlandse justitie schikte de zaak.

De verantwoordelijke minister vond het vervelend maar kon er niets aan doen; bij de verantwoordelijke ambtenaren op justitie geen spoor van wroeging; het was business as usual.

Hoe diep moet een land zinken om dit soort zaken met een administratieve handeling af te doen; begrijpt men op justitie dan niet dat hiermee haar moreel gezag te grabbel gegooid is? Ook de rest van de regering hult zich in stilte; waar blijft mevrouw Herfkens met steun voor getroffen families?

Het is alsnog te hopen dat onze volksvertegenwoordigers meer ruggengraat tonen maar ook daar valt te vrezen dat deze zich meer zullen opwinden over onbenullige zaken als de verkoop van radiofrequenties aan commerciële stations dan voor dit pijnlijk falen van justitie.

Een rechtsstaat gaat ten gronde als geen recht meer gesproken wordt.

    • Prof.Dr. J.A. Maassen