Geen geld voor transportcentrum

De gemeente Overbetuwe weigert vooralsnog geld te steken in verdere ontwikkeling van het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bij Valburg. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt dat er eerst aanvullend onderzoek moet worden gedaan naar nut en noodzaak van het MTC.

Het 500 hectare grote overslagterrein koppelt transport over water (Waal), weg (A15) en spoor (Betuwelijn). Het moet aan 6.800 mensen werk bieden. Om het MTC van de grond te tillen moeten de overheden en bedrijfsleven samen 400 miljoen euro investeren. Uit een kosten-batenanalyse van onderzoeksinstituut TNO is onlangs gebleken dat het project onrendabel is. Met name de kosten van de aanleg van een Waalhaven en een railoverslagcentrum wegen niet op tegen de voordelen op gebied van transport en milieu. Het MTC wordt grotendeels op het grondgebied van Overbetuwe (de fusiegemeente Elst-Valburg-Heteren) gerealiseerd.

Overbetuwe is niet alleen als beoogd aandeelhouder betrokken maar ook als bevoegd gezag voor het wijzigen van bestemmingsplannen. Bij de Raad van State loopt een bezwaarprocedure tegen de aanleg van de Waalhaven terwijl ook de Milieueffectrapportage moet worden overgedaan.

De time-out van Overbetuwe is een tegenvaller voor de provincie Gelderland, die samen met het bedrijfsleven, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe het MTC wil ontwikkelen. Volgens directeur L. de Jong, van het Ontwikkelingsbedrijf MTC gaan de voorbereidingen voor het MTC gewoon door. Arnhem en Nijmegen hebben eerder besloten 1.8 miljoen euro aandelenkapitaal ter beschikking te stellen, terwijl de provincie en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen dit later deze maand moeten besluiten. Het MTC moet in 2005 in werking zijn.