Geen drank op straat in Spanje

Het Spaanse kabinet wil het drinken van alcohol op straat snel verbieden. Het wil hiermee een einde te maken aan de gewoonte van jongeren in de grote steden om in weekeinden 's nachts massaal op straat te drinken. Veel inwoners van binnensteden hebben genoeg van de overlast die de jongelui veroorzaken in de vorm van herrie, urine, braaksel en afval. Bijna zestig procent van de Spaanse jongeren tussen 14 en 18 jaar gebruikt regelmatig alcohol.