Economische groei laagste sinds 1993

De Nederlandse economie is vorig jaar 1,1 procent gegroeid ten opzichte van het jaar 2000. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. Het tempo van de groei van het bruto binnenlands product (bbp) is daarmee het laagste sinds 1993, aldus het CBS. In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de groei op jaarbasis nog maar 0,4 procent. Van kwartaal op kwartaal gerekend groeide de economie toen niet meer.

De economie presteerde over geheel vorig jaar op vrijwel alle fronten slecht. De bestedingen van huishoudens namen slechts met 1,2 procent toe, de investeringen krompen met 1,1 procent en zowel de invoer als de uitvoer groeide nog maar met 0,9 procent. In 2000 bedroeg de groei van de uitvoer nog 9,5 procent, en nam de invoer met 9,4 procent toe.

Het CBS paste een kleine revisie toe voor het eerste kwartaal van 2001. Tot nu toe stond daar een geringe krimp op kwartaalbasis met 0,1 procent in de boeken. Dit is iets opwaarts bijgesteld tot een stagnatie met 0,0 procent.

De voorraden namen over heel 2001 af met 0,1 procent, evenals in 2000. In het vierde kwartaal versnelde de vermindering van voorraden tot 1,5 procent.

De overheid blijkt over 2001 de trekker van de economie. De overheidsbestedingen namen toe met gemiddelde 3,3 procent, tegen 1,9 procent in 2000. De prijsstijging van het bbp kwam uit op 4,7 procent, het hoogste cijfer sinds 1982.